Renovatie & restauratie

Isolerende maatregelen

Om energie te besparen is een goede isolatie van uw woning, bedrijfspand of appartementencomplex van ultiem belang. Goede isolatie zorgt daarnaast voor comfort. Hermans & Huijgens is u graag van dienst betreffende het vakkundig aanbrengen, controleren en onderhouden van de isolatie.

Bij het uitvoeren van isolerende werkzaamheden gaan onze specialisten nauwkeurig te werk en leveren zij een oplossing die optimaal rendement voor u zal opleveren. Te denken valt aan het na- isoleren van daken en gevels.

Zo isoleren wij onder andere bedrijfspanden, winkels en woningen en zetten wij in op een efficiënt energieverbruik. Dit resulteert voor u in een lagere energierekening.

Duurzaam maken woning of bedrijfspand

Binnen de bouw-, schilder- en glaswereld ontwikkelen technologieën zich continue. Hermans & Huijgens hecht grote waarde aan het duurzaam uitvoeren van onze diensten. Zo ook voor uw woning of bedrijfspand. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het duurzaam (ver)bouwen is binnen onze sector een belangrijker factor. Het oefent invloed uit op de wijze waarop we uw woning of bedrijfspand (ver)bouwen en onderhouden. Ons dienstenpalet passen wij hier uiteraard op aan.

Maatregelen voor een duurzame woning of bedrijfspand

Graag gaan onze vakspecialisten met u in gesprek over demogelijkheden voor de (ver)bouw en onderhoud van uw woning of bedrijfspand. De verscheidende mogelijkheden zullen we voor u in kaart brengen.

U kunt denken aan het isoleren van de woning of bedrijfspand, het realiseren van nieuwe kierafdichting, het vervangen van glas met HR++-glas of het verduurzamen van uw woning door het toepassen van zonnecollectoren, of bouwkundige installaties als de WTW-unit en de mechanische ventialtie.

Daarnaast zullen we continue oog houden op uw wooncomfort.

GEVELRENOVATIE & ONDERHOUD

Hermans & Huijgens is gespecialiseerd in het onderzoeken, renoveren en onderhouden van gevels.

SCHEUREN IN METSELWERK

Aan het ontstaan van scheuren in metselwerk kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Om grootschalige schade te voorkomen is het van belang de scheuren snel en vakkundig te laten herstellen. Onder andere om vochtschade te voorkomen aan uw woning of bedrijfspand.

METSELWERK RENOVEREN

Graag zijn wij u van dienst bij het renoveren van metselwerk aan uw woning of bedrijfspand. Dit kan een volledig woonhuis of bedrijfspand zijn, maar ook een enkele gevel of een schoorsteen. Onze vakmensen zorgen er voor dat het nieuwe metselwerk zo goed mogelijk qua kleur en voeg aan te laten sluiten bij het ‘oude’ metselwer

BTW-Tarief

Om het energiezuiniger maken van uw woning te stimuleren wordt vanuit de overheid onder bepaalde voorwaarde 9% btw belast over de met de isolerende werkzaamheden belaste arbeid. Het lage btw tarief geldt als uw woning permanent wordt bewoond, minimaal 2 jaar of ouder is en de isolatiewaarde aan een minimale eis voldoet.